ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KFY > TFYE > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFY/TFYE

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFY/TFYE, Technická fyzika pro FEL
Výuka Zimní semestr , Přednáška 4 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFY/TFYE - IS/STAG

Vyložit principy klasické mechaniky, speciální relativity, kmitů a vlnění, termodynamiky, elektřiny a magnetismu a kvantové mechaniky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i praktickými cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra fyziky
Ing.
Radomír Čerstvý
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2227, 2287

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]